Spolek pro ochranu zájmů restituentů

O nás

Spolek pro ochranu zájmů restituentů vznikl na základě iniciativy rodiny Hlaváčovy, která se jako jedna z mnoha rodin ucházela o navrácení odňatých pozemků na území hlavního města Prahy. V roli restituentů prošli dlouhým procesem správního řízení k vydání svého majetku, které do dnešního dne, to je po 27 letech, nebylo zcela skončeno. Za dobu trvání restitučního řízení vnuk původního žadatele stihl vystudovat základní, střední i vysokou školu, poté složit justiční zkoušky a působit jako právní zástupce své rodiny ve sporech se státem ohledně v minulosti neprávem zabaveného majetku.

Obdobných příběhů je celá řada. Tomuto faktu navzdory schválila Česká republika restituční tečku a odsoudila tím všechny zbývající žadatele a jejich nároky pouze k finanční náhradě. Ta je navíc spíše symbolická. Jednání státu, který je ve vztahu k původním vlastníkům v roli dlužníka, je podle zakladatelů Spolku nemorální a zásadně narušuje právní jistotu v České republice.

Cílem Spolku pro ochranu restituentů je omezit nové křivdy, které by původním majitelům vznikly nenaplněním zákona o půdě, sdílet s nimi know how, zkušenosti i nástroje, jež jim mohou pomoci jednat efektivněji. Široké veřejnosti pak chce problematiku restitucí přiblížit a vysvětlit, jaký dopad může mít restituční tečka na každého z nás.

Restituce?


Spolek pro ochranu zájmů restituentů se věnuje přednostně restitucím majetku podle zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě), ve kterém je zakotven nárok na satisfakci křivd způsobených minulým režimem. Restituční řízení není jen samotná žádost o navrácení pozemků. V případech, kdy odebranou půdu nebylo možné vydat, vznikl původním majitelům nárok na pozemky náhradní. Situace však byla v průběhu let velmi nepřehledná. Měnily se právní předpisy i praxe správních orgánů. Ti, kteří neměli ostré lokty a o svá práva se nedrali soudní cestou, se spravedlnosti většinou nedomohli.

Restituční tečka?


Sám stát si je vědom, že zcela nedošlo k naplnění účelu satisfakce v podobě náhradních pozemků. Přesto uvedl v život zákon č.185/2016 Sb., v jehož rámci stanovuje, že již nebude vydávat náhradní pozemky, ale umožní pouze finanční náhradu. Rodinám, které se do 1.7.2018 nebudou za svá práva prát, ukradené ani náhradní pozemky nevrátí. V úvahu již bude připadat jenom zmíněné finanční odškodné.

Prvorestituent?


Jde o původního vlastníka půdy, případně o jeho dědice (osobu oprávněnou podle § 4 zákona o půdě). Ti, kteří nároky oprávněných osob získali za úplatu, jsou tzv. postupníky. S nimi Spolek pro ochranu práv restituentů spolupracovat nezamýšlí.

Proč zrovna Spolek pro ochranu zájmů restituentů?


Původním majitelům půdy nebo jejich dědicům nabízí Spolek pro ochranu zájmů restituentů možnost obrátit se na skupinu lidí, kteří si prošli nebo stále procházejí stejným procesem. Z vlastní zkušenosti vědí, že stát se více než o práva restituentů staral o udržení majetků za každou cenu. Je třeba zdůraznit, že záměrem zde v žádném případě není nároky na půdu od oprávněných osob, tedy prvorestituentů, odkoupit. Takovéto praktiky jsou Spolku cizí.

Spolek pro ochranu zájmů restituentů spolupracuje s významnými advokátními kancelářemi s bohatými zkušenostmi z oblasti restitucí. Pro své členy bude mimo jiné pořádat odborné konference ohledně restitucí, nároků na náhradní pozemky, judikatury vyšších soudů a samozřejmě na téma restituční tečky. Členem spolku se může stát každý prvorestituent, který se zajímá o své nároky a nechce přijít o možnost získat oprávněné zadostiučinění, které mu zákonodárce před lety slíbil, ale tento slib nikdy nenaplnil.

A co právní zástupci prvorestituentů, kteří spravovali jejich restituční nároky doposud?


Spolek pro ochranu zájmů restituentů nabízí advokátům, kteří dosud zastupovali rodiny restituentů a spravovali jejich nároky, možnost spolupráce a účasti na odborných seminářích. Navíc Spolek pro ochranu zájmů restituentů vede katalog právních zástupců poskytujících služby v oblasti restitucí, v němž může být advokát bezplatně uveden.

Výhody Spolku pro ochranu zájmů restituentů?


Spolek je založen „prvorestituenty pro prvorestituenty“. Cílem je naplnit účel zákona o půdě a pomoci ostatním prvorestituentům uplatnit jejich legislativou daných práv dříve, než-li bude pozdě, a než bude možné žádat jen o symbolickou finanční satisfakci. Spolek ovšem nepovolí ani po termínu restituční tečky a bude dále hájit práva prvorestituentů a snažit se domoci jejich spravedlivého zadostiučinění.

Postoupení nároku?


Opětovně deklarujeme, že Spolek pro ochranu zájmů restituentů ani nezprostředkovává ani nejedná za žádný třetí subjekt, jehož cílem by bylo odkoupení restitučních nároků od prvorestituentů.

Proč tedy Spolek pomáhá restituentům?


Mamutí rozměry státního aparátu podle všeho byly a jsou zneužívány k zamlžení a odsunutí účelu zákona. Je proto nejvyšší čas pro vznik subjektu, jenž sdruží advokáty a restituenty, kteří proti takovému postupu bojují, a pomůže jim nalézt účinný způsob pro hájení práva. „Více hlav více ví a práva všichni uplatňujeme proti stejnému.“

Proč Spolek pomáhá pouze prvorestituentům?


Spolek byl založen na základě vlastních zkušeností prvorestituentů, kteří byli v průběhu let osloveni řadou společností či fyzických osob s nabídkou na odkoupení práv k majetku. V drtivé většině případů se však jednalo spekulanty. Ti původním majitelům udělali takzvanou medvědí službu i v očích veřejnosti. Došlo k pokřivení pohledu na restituenty, způsobeno bylo více škody než užitku.

Spolek chce hájit práva lidí, kterým skutečně v rámci minulého režimu bylo křivděno a jejichž rodiny se poté, co zažily majetkovou perzekuci, setkaly s neochotou bezpráví napravit. Postupníci velmi často těží z neznalosti restituentů a z jejich zoufalého rozpoložení nad liknavostí státu jeho přístupu k právním otázkám.

Jste prvorestituent a chcete poradit?


Chcete-li využít služeb Spolku pro ochranu restituentů vyplňte prosím náš webový dotazník. Na jeho základě Vám zašleme stanovisko Spolku k Vašemu nároku, případně si s Vámi sjednáme schůzku a vše projednáme osobně. Spolek pro ochranu zájmů restituentů garantuje, že žádné informace ani osobní údaje nebudou zveřejněny ani postoupeny dalším osobám.

Členství ve spolku?


Máte-li zájem o členství ve Spolku, zašlete prosím svou žádost na email info@ochranarestituentu.cz.