KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


Abychom byli schopni poskytnout věcné a přesné konzultace, potřebujeme znát základní informace o konkrétním restitučním nároku. Na základě vyplnění formuláře níže se Vám ozveme s návrhem dalších kroků. Získaná data nebudou dále postoupena, slouží pouze pro účely konzultací.
Přihlášení nároku


Zákon 229/1991 Sb. ze dne 21. května 1991 o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

1. OPRÁVNĚNÁ OSOBA


Státní občan České a Slovenské Federativní Republiky, jehož půda, budovy a stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, přešly na stát nebo na jiné právnické osoby v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, který zakládá právo na náhradní pozemky.

Odkoupil restituční nárok od oprávněné osoby, spolupráce není možná